2 thoughts on “Knowing my Mother – PianoTweet no. 715

  1. Me afvragend of ik mijn moeder echt kende en of zij mij echt kende heb ik je pianotweet driemaal beluisterd. Bij de vierde keer luisteren verschoof mijn aandacht. Ken ik mijn dochter en kent zij mij?
    Tranen van melancholie transformeerden in tranen van dankbaarheid.

    Het verlangen te kennen en gekend te worden leidden tot zelfkennis, die weer leidde tot kennen en gekend worden.

    Mooi muziekstuk. Dank je wel dat je je persoonlijkste stuk ooit hebt gedeeld.

-

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s