Nieuwsbrief-Newsletter: PianoTweets in 2012

PianoTweets in 2012.

(for English version, scroll down)

Dit jaar verandert er veel bij PianoTweets.

1.

– Op alle oneven dagen kun je de bekende PianoTweet horen:
dus elke 1e, 3e, 5e, 7e, enzovoort van de maand.

Deze PianoTweet van maximaal 140 noten,
de “Sample”, blijft gratis en voor iedereen beschikbaar.

2.

– Lange versies van de gratis “Samples” zijn vanaf 1 januari 2012
alleen beschikbaar voor abonnementhouders.

Er zijn 2 abonnementen:

> Het basis abonnement “Original“.
Daarvoor krijg je de hele maand alle lange versies van de “Samples”.
Prijs: € 3,99 per maand.

> Het luxe abonnement “Plus“.
Daarvoor krijg je ook de hele maand alle lange versies van de “Samples”,
plus het CD-Book
:

Elke maand een CD met alle lange PianoTweets van de afgelopen maand,
inclusief een boekje met foto’s en teksten.
Prijs: € 14,99 per maand.

> Als abonnee krijg je korting op alle PianoTweets Live Concerten!
Kijk in de webwinkel “PianoTweets PLUS”


3.

PianoTweets Live Concerten

Beleef de muziek van PianoTweets Live op verschillende locaties.

Ik speel mijn muziek op de piano, afgewisseld door andere kunstvormen.
Bijvoorbeeld met extra musici, woordkunstenaars, schilders, misschien zelfs met dansers.
Verrassende combinaties die een PianoTweets Concert tot een heel bijzondere ervaring maken!

4.

Huiskamerconcerten

Als je thuis een piano hebt, kun je mij vragen om een concert te geven.
Gewoon bij jou in de huiskamer.
Als muzikale omlijsting van een feest, een receptie, een business meeting enz.

Dit kan óók op een door jou zelf gekozen locatie:
zolang er maar een piano of een vleugel aanwezig is.

Genoeg te beleven dus met PianoTweets in 2012!

Bezoek de webwinkel “PianoTweets PLUS”
voor het complete aanbod van PianoTweets.

___________________________________

(English version)

PianoTweets in 2012.

A lot of changes this year at PianoTweets.

1.

All odd days you can hear the familiar PianoTweet:
so every 1st, 3rd, 5th, 7th, etc. of the month.

This PianoTweet at a maximum up to 140 notes,
the “Sample”, remains free and available to everyone.

2.

As of January 1, 2012 long versions of the free “samples”
are available only to subscribers.

There are 2 subscriptions:

> The basic subscription “Original”.
You get all versions of the “Samples” during one month.
Price: € 3.99 per month.

> The deluxe subscription “Plus”.
You also get all the long versions of the “Samples” during one month
plus the CD-book:
Each month a CD with all long PianoTweets of the past month,
including a booklet with photos and texts.
Price: € 14.99 per month.

> As a subscriber you get a discount on all PianoTweets Live Concerts!
Take a look in the webshop “PianoTweets PLUS”

3.

PianoTweets Live Concerts

Experience the music of PianoTweets live in different locations.

I play my music on the piano, interspersed with other art forms.
For example, with additional musicians, word artists, painters, perhaps even with dancers.
Surprising combinations which makes a PianoTweets concert a unique experience!

4.

Living Room Concerts

If you own a piano at home, you can ask me to play a concert.
Just in your living room.
As a musical setting of a party, reception, business meeting etc.

This is also possible at a location of your own choice:
as long as there is a piano or a grand piano available.

Enough to do so with PianoTweets in 2012!
Visit the webshop “PianoTweets PLUS” for the complete range of PianoTweets.

Music Box – “The Final Touch” Series, no.20 – PianoTweet 361

A small and tiny atmosphere;
like the little music box sounded.

Memories from my childhood get awake.

Somewhere amongst my stuff and my organised chaos
there must be a small music box.

In fact, the music box is very close.
As my childhood’s atmosphere always is near…

Music Box – “The Final Touch” Series, no.20 – PianoTweet 361